Менің … ауырып тұр

Менің … ауырып тұр
زما … درد کوي
[zma … dard kawe]
басым – سر [sar]
тамағым – ستوني [stone]
асқазаным – معده [maida]
жүрегім – زړه [zra]

Қазақша-пуштуша тілдескіш. 2015.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • қызыл — I зат. г е о г р. Топырағы, тасы қызғылттау жер. – Жоқ, сері аға, адасып кетерсіз, бұл арада шоқ қ ы з ы л д а р көп, бір бірінен айнымайды (С.Жүнісов, Ақан сері 2, 303). Ол «Бұзау өлген» қ ы з ы л ы н а шыға беріп, бұйдасын іріккен… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • көк — … 2. ауыс. Шар болаттан жасалған, асыл; сапалы д.м. Мыс.: көк найза, көк сүңгі, көк кіреуке, көк семсер, көк сауыт т.б. Сүбедей баһадүр мен Жебе ноян жас батырларға арналған орданың рәсімді сыйлығы – болат дулыға, к ө к кіреуке сауыт, наркескен… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • санитарлық шығындар — (Санитарные потери) жеке құрама әскерлерінің қоныс аудару мен медици налық мекемелерге емделуге жіберетін жаралылар мен аурулар шығыны. С.ш. әскери және әскери емес болып бөлінеді. Әскери С.ш ға жаралылар, контузияға ұшырағандар, зақымданғандар,… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • бақиылдасу — (Рес., Сарат.) қоштасу, ризаласу. Ауырып атқан кісімен б а қ и ы л д ас ы п қайттық (Рес., Сарат.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • әйтеу — (Монғ.; Сем.: Абай, Шұб., Аяг.; Тау., Қош.) әйтеуір. Қыстай ауырып, ә й т е у өлмеге соң отырмын (Монғ.). Ә й т е у қалай болған күнде де бір суқансыз адам екені бірден көрініп тұрады (С. Мұрат., «Жұлдыз», 1988, №2, 41). Ә й т е у жыл бойында бір …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • жақжақ — (Қ орда: Қарм., Жал.; Ақт., Жұр.) тіс түбінің ауруы. Тісім ж а қ ж а қ п е н ауырып тұр Қ орда., Қарм.). Бұрынғы кезде ж а қ ж а қ т ы жасыл жер деген дәрімен жазатын (Ақт., Жұр.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қыз асық — (Сем.: Көкп., Ақс.) тобық. Менің қ ы з а с ы ғ ы м ауырып қалды (Сем., Көкп.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • мұрнағы — 1 (Алм., Нар.; Жамб., Қорд.; Шығ.Қаз., Марқ.; Павл., Майқ.; Монғ.) бұрнағы. М ұ р н а ғ ы күні мен Нарынқолға барып қайттым (Алм., Нар.). М ұ р н а ғ ы жыл ол ауырып, қатты күйзелдім («Ж. өмір», 26.07.1985) 2 (Алм., Шел.) бұрынғы, ескі уақыттағы …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • сарбуын — 1. (Көкш., Қ ту; Шығ.Қаз.: Зайс., Марқ.; Сем.: Абай, Ұрж.) сарысу ауруы. Мен с а р б у ы н болып ауырып жүрмін (Көкш., Қ ту). Өткен жылы с а р б у ы н ауруымен қатты ауырдым (Сем., Абай). Арасанға екі жылдай үзбестен барып едім, с а р б у ы н н а …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • сел — (Гур., Маңғ.) әл, күш, қуат. Ол жұмысты істеуге менің с е л і м жетпейді. Басым ауырып, с е л і м болмай отыр (Гур., Маңғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • тәнім салқын — (Рес., Сарат.) денім сау емес. Менің де т ә н і м с а л қ ы н, ауырып қала беремін (Рес., Сарат.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”